292570332_1196820467550789_8699386981059689421_n

3M Plus Basmi Dengue

3M Plus Basmi Dengue. Mencegah gigitan dan perkembangbiakan nyamuk

1. Mengurus dan menyikat tempat penampungan air secara rutin
2. Menutup rapat semua tempat penyimpanan air
3. Memanfaatkan limbah barang bekas yang bernilai ekonomis (daur ulang)

Jangan lupa melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dan jentik seminggu sekali

#dbd#demamberdarah#basmidengue

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *