Ketika batuk atau bersin adalah tata cara batuk atau bersin yang baik dan benar. Ini bertujuan mencegah penyebaran suatu penyakit secara luas melalui udara bebas (Droplets) dan membuat kenyamanan pada orang di sekitarnya. Droplets tersebut dapat mengandung kuman infeksius yang berpotensi menular ke orang lain disekitarnya melalui udara pernafasan. Penularan penyakit melalui media udara pernafasan […]

Etika Batuk

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *